Disclaimer

Onlinegoksites.nl biedt zelf geen kansspelen aan, maar we geven enkel objectieve informatie over (online) casino's in de breedste zin van het woord. Onlinegoksites.nl is geen onderdeel van en geen eigendom van enig (online) casino. We geven hier puur informatie zodat je zelf goksites met elkaar kan vergelijken. We promoten hier uiteraard alleen casino's met licenties die worden erkend op het gebied van online games en kansspelen.

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.onlinegoksites.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Bij tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Kansspelen

Alle informatie op Onlinegoksites.nl, zoals bijvoorbeeld de casino reviews, gokkast reviews en nieuwsartikelen zijn bedoeld ter informatie. Content op Onlinegoksites.nl is niet bedoeld als aansporing of advies om deel te nemen aan online kansspelen.

Derden partijen

Op Onlinegoksites.nl staan links naar websites van derden partijen. Onlinegoksites.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Mocht je deel willen nemen aan activiteiten op deze websites, dan raden we je aan na te gaan of je hiertoe gerechtigd bent. Het al dan niet gerechtigd zijn om deel te nemen aan (online) kansspelen hangt af van diverse factoren, zoals je persoonlijke situatie en je verblijfplaats. Wij beschikken niet over deze gegevens en kunnen dan ook niet voor jou bepalen of je gerechtigd bent om deel te nemen aan deze activiteiten.

Illegale activiteiten

Wij wijzen deelname aan illegale activiteiten nadrukkelijk af. We geven geen toestemming om onze website op wat voor manier dan ook te gebruiken voor deelname aan illegale activiteiten. Eventuele deelname aan (online) kansspelen is volledig voor eigen rekening en risico. Een kansspel betekent dat je geld kunt winnen, maar ook dat je geld kunt verliezen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen die je hebt geleden na of naar aanleiding van deelname aan (online) kansspelen, dan wel het bezoeken van websites waar Onlinegoksites.nl naartoe verwijst. Je bent zelf verantwoordelijk voor de te hanteren spelstrategie. Geen enkele spelstrategie garandeert winst en kansspelen zijn ongeschikt voor het genereren van structureel inkomen.

Reacties op de website

Op Onlinegoksites.nl kunnen gebruikers reageren op nieuwsberichten, reviews achterlaten en klachten indienen over online casino's. De in deze reacties vermelde meningen zijn niet de mening van Onlinegoksites.nl. We behouden ons het recht voor om zonder mededeling reacties niet te plaatsen, aan te passen of te verwijderen.

Copyright

Alle informatie op deze website is geschreven door medewerkers of in opdracht van Onlinegoksites.nl. Je mag enkel citeren of verwijzen naar informatie op Onlinegoksites.nl als je dit doet middels een link naar de informatie op Onlinegoksites.nl. Op alle teksten, afbeeldingen en uitingen op Onlinegoksites.nl rust copyright. Onlinegoksites.nl treedt op tegen personen of bedrijven die het copyright van Onlinegoksites.nl schenden. Indien nodig ondernemen we juridische stappen.

Nederlands recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Onlinegoksites.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.